Hoe werkt het zelfroosteren?

De organisatie geeft voor de te plannen periode aan wat de gewenste inzet van medewerkers is, in de vorm, van diensten of bezetting per uur. Het werkaanbod is dus het uitgangspunt voor de bezetting. Vervolgens is het aan de medewerkers om het werk te verdelen en een voor ieder individu zo goed mogelijke passend rooster te maken, waarin door het team als geheel wordt voorzien in de invulling van de benodigde bezetting.

Het proces van zelfroosteren

De organisatie geeft voor de te plannen periode aan wat de gewenste inzet van medewerkers is, in de vorm, van diensten of bezetting per uur. Het werkaanbod is dus het uitgangspunt voor de bezetting. Vervolgens is het aan de medewerkers om het werk te verdelen en een voor ieder individu zo goed mogelijke passend rooster te maken, waarin door het team als geheel wordt voorzien in de invulling van de benodigde bezetting.

01
01

Mijn rooster

In de eerste stap stelt iedere medewerker zijn of haar eigen ideale rooster op voor de te plannen periode. De medewerker plant diensten, roostervrije dagen, verlof en brengt zichzelf op zijn of haar contracturen.

02
02

Ons rooster

De tweede stap begint met het opgetelde resultaat van de eerste stap. De opgetelde individuele wensen passen meestal niet sluitend op de vraag naar inzet. In de tweede stap passen de medewerkers van het team hun eigen rooster aan om het passend te maken op de vraag naar inzet.

03
03

Definitief rooster

In de derde stap komt er een rol voor de planner of teamleider. Die moet de bezetting voor de te plannen periode afronden en dus besluiten nemen over de zaken waar de medewerkers in de stappen 1 en 2 individueel én gezamenlijk niet uit zijn gekomen.

Ondersteuning van het proces

Het hele proces wordt ondersteund met een specifieke werkmethode en specifieke software, die ook zorgt dat medewerkers alleen werk kunnen kiezen dat past bij hun kwalificaties en dat binnen de wettelijke regels en bedrijfsafspraken valt.