Industrie & Productie

In de industrie wordt het werk vooral via collectieve werktijden en collectieve roosters geregeld. Het werken met ploegenroosters biedt vaak zoveel voordelen, dat ze basis blijven voor de organisatie van arbeid. Om binnen een dynamische markt toch duurzame flexibiliteit te kunnen realiseren, moet die flexibiliteit in de ploegen zelf worden georganiseerd. Eén van de methoden om dat te doen, is het gebruik van elementen van zelfroosteren.

Vaste basis

Medewerkers in de industrie hechten veel waarde aan het systeem met vaste ploegen, vaste ritmes en vaste roostertoeslagen. Hun hele werk- en privéleven is afgestemd op het ploegenrooster. Het volledig loslaten van het systeem door iedereen zijn eigen rooster te laten maken, is voor veel medewerkers een te grote stap. Anno 2020 houdt zelfroosteren in dat de werkgever de mogelijkheid biedt om persoonlijke variatie aan te brengen in een vast ploegenrooster. Medewerkers maken een eigen patroon binnen het kader van het collectieve rooster, zodat de ploegbezetting uiteindelijk kloppend blijft.

Flexibiliteit

Dat de medewerkers in een ploegensysteem hechten aan vastigheid is begrijpelijk, maar betekent niet dat de mogelijkheid tot flexibiliteit ontbreekt. Medewerkers in ploegendiensten zijn op de korte termijn vaak erg flexibel en vinden het geen probleem om extra te komen voor een uitgevallen collega. Ook rond vakanties en feestdagen worden afwijkingen van het vaste patroon toegestaan om vakanties en feestdagverlof voor alle medewerkers naar wens te kunnen laten plaatsvinden. Ruiling van diensten draagt zo bij aan een individueel rooster binnen het collectief.

Transitie

Geduld is een schone zaak. Het implementeren van zelfroosteren in de industrie gaat bij ons dan ook altijd stap-voor-stap, waarbij wij de medewerkers over een langere periode laten wennen aan kleine veranderingen. En daar zo de voordelen van laten ervaren. Door de software kan er altijd last-minute worden geruild of gesnipperd en kan men geleidelijk wennen aan het werken met een (zelf)roosterpakket.

Structureel meer flexibiliteit in personeelsplanning met zelfroosteren

Uiteindelijk zijn ook in de industrie de voordelen van zelfroosteren groot. Het brengt structureel meer flexibiliteit zodat sneller kan worden gereageerd op veranderende marktomstandigheden. Roosters worden korter van tevoren samengesteld uit diensten die nauwkeuriger aansluiten bij de ontwikkeling van de orderportefeuille. 

Ook voor de medewerker zijn de voordelen op de lange termijn groot: fitter thuiskomen van je werk,  je werk beter afstemmen op je privéleven, makkelijker in deeltijd werken, vooral die diensten lopen die beter bij je passen, je weekenden anders invullen en gezond jouw pensioenleeftijd halen. Met onze oplossingen en grote ervaring in de industrie stippelen we de meest passende en kansrijke aanpak uit naar de duurzame flexibiliteit door zelfroosteren.

Onze pakketten voor zelfroosteren

01 Een pilot voor teams tot 100 medewerkers

Try-out Self-rostering

Een door ons begeleide kennismaking met zelfroosteren voor een periode van maximaal 1 jaar. Zonder verder verplichtingen.
  • Zelf een actieve rol
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • 1 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan
Meest gekozen
02 Voor organisaties vanaf 100 medewerkers

Professional Self-rostering

In 3 jaar tijd zelfroosteren uitgerold in uw hele organisatie, indien de pilot goed verloopt.
  • Pilot met opt-out
  • Uitrol en begeleiding in uw hele organisatie
  • 3 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan
03 Voor organisaties vanaf 100 medewerkers

Next level Self-rostering

Wij doen 3 jaar uw gehele workforce planning, met zelfroosteren. Al uw planningskosten worden transparant en schaalbaar.
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Outsourcing van uw workforce planning op basis van kpi’s
  • 3 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan