Je bent een planner

Het zorgen voor een sluitende bezetting op dagniveau vraagt veel van jouw aandacht. Bij het maken van het perioderooster moest je ook al puzzelen. Het op efficiënte wijze plannen van de inzet binnen de wettelijke regels en bedrijfsafspraken wordt verder gecompliceerd door allerlei inzetbeperkingen bij medewerkers en door hun wensen aangaande het rooster. Het lijkt er op dat iedereen het als jouw probleem ziet om alle verlanglijstjes te honoreren. Hoe zou dit anders kunnen?

Een betere basis

In het dichten van gaten in het rooster zul je altijd een beroep moeten doen op verschuiving. overwerk of inhuur. Het schuiven binnen roosters maakt dat je opnieuw medewerking moet zoeken bij de al geplande medewerkers. Het brengt je als planner in een rol waarbij je helemaal achterin het planningsproces moet bijregelen. Je komt terecht in een spel van “geven en nemen". Met zelfroosteren beweeg je juist weg van de heersende praktijk van veel wijzigingen en ruilingen in het lopend rooster.

Loslaten

Geholpen door de methodiek en de software zorgen medewerkers ervoor dat ze met hun individuele rooster (dat voldoet aan de regels) aan hun contracturen komen. Daarna doen ze in overleg, sámen als team aanpassingen zodat de gevraagde bezetting wordt gerealiseerd. De rol van de planner wordt zo die van de facilitator en procesbegeleider. De planner stapt alleen in waar het team er niet is geslaagd problemen op te lossen. Een duidelijk andere rol en verantwoordelijkheid in een transparant en op objectieve waarden gebaseerd proces.

Jouw winst

Zelfroosteren draagt aantoonbaar bij aan de totstandkoming van roosters waar de medewerkers achter staan. Daardoor stijgt de productiviteit en daalt het verzuim. Het leidt tot minder wijzigingen en ruilingen. De benutting van de beschikbare personele capaciteit verbetert en daarmee vergroot je jouw toegevoegde waarde als planner. Verder zul je ervaren dat de druk op de dagelijkse wijziging van roosters vermindert en dat je tijd overhoudt voor échte plantaken..

Zelf zeggenschap over jouw rooster

Zelfroosteren betekent voor alle betrokkenen een grote verandering.  Verworvenheden van individuele teamleden, bestaande procedures en rollen worden ingeruild voor een werkwijze met gelijke kansen voor iedereen. Als planner ben je in de eerste maanden van zelfroosteren vooral bezig met het helpen te definiëren van die nieuwe regels en procedures. Als dat achter de rug is, heb je een duurzame werkmethode gerealiseerd, die naast voordelen voor bedrijf en medewerkers ook de planners rol in een heel ander perspectief plaatst!

De voordelen

 • Rust in de roosters
 • Beter benutten eigen capaciteit
 • Tijd over voor écht planningswerk

Onze pakketten voor zelfroosteren

01 Een pilot voor teams tot 100 medewerkers

Try-out Self-rostering

Een door ons begeleide kennismaking met zelfroosteren voor een periode van maximaal 1 jaar. Zonder verder verplichtingen.
 • Zelf een actieve rol
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • 1 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan
Meest gekozen
02 Voor organisaties vanaf 100 medewerkers

Professional Self-rostering

In 3 jaar tijd zelfroosteren uitgerold in uw hele organisatie, indien de pilot goed verloopt.
 • Pilot met opt-out
 • Uitrol en begeleiding in uw hele organisatie
 • 3 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan
03 Voor organisaties vanaf 100 medewerkers

Next level Self-rostering

Wij doen 3 jaar uw gehele workforce planning, met zelfroosteren. Al uw planningskosten worden transparant en schaalbaar.
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Outsourcing van uw workforce planning op basis van kpi’s
 • 3 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan

Nieuwsgierig?

Bekijk op deze site ook de winstpunten voor jouw directie, managers en HRM. Lees over geslaagde voorbeelden bij andere organisaties, over tevredenheid bij de geplande medewerkers en over hetgeen wij ook in jouw branche kunnen betekenen met onze oplossing. Bekijk onze dienstverleningspakketten en onze werkwijze voor een indruk van onze mogelijke inspanningen. En beter nog: neem contact met ons op voor een afspraak!

More information? Contact us