Wat is zelfroosteren?

De term zelfroosteren wordt te pas en te onpas gebruikt als er wordt gesproken over het kunnen meepraten van medewerkers over hun roosters en werktijden. Zelfroosteren heeft echter een uniek karakter. Het is een individuele vorm van gezamenlijke personeelsplanning.

Zelfroosteren zorgt voor passend roosteren

Zelfroosteren is ontwikkeld in Zweden, in de zorgsector. Ten opzichte van andere methoden van het maken van werkroosters geeft zelfroosteren de individuele medewerker de grootste invloed op het ontstaan van een voor hem of haar passend rooster. En het geeft de werkgever de zekerheid dat in alle gedefinieerde bezettingseisen wordt voorzien door het team. Bij The Self-rostering Factory specialiseren wij ons in zelfroosteren in deze vorm.

Zelfroosteren brengt een flinke cultuur- en gedragsverandering

Zelfroosteren brengt een flinke cultuur- en gedragsverandering met zich mee, voor alle betrokkenen. Managers en planners moeten loslaten, medewerkers moeten verantwoordelijkheid nemen als individu en lid van het team. De opbrengst van zelfroosteren is echter structureel positief.

Bij The Self-rostering Factory helpen we jou daarom niet alleen met de technische implementatie van de werkwijze, maar werken we juist ook met jou aan die cultuurverandering, ten dienste van een duurzaam resultaat