Overheid

Bij ambtenaren denken we in Nederland al gauw aan kantoorwerk. Mensen op kantoren hebben vaak al mogelijkheden om hun werktijden conform voorkeuren in te vullen. Er zijn echter ook ambtenaren die niet op kantoor en niet tijdens kantooruren werken. We vinden dit shiftwerk o.a. bij Rijkswaterstaat, bij de Douane, bij de Nationale Politie. De overheid heeft voor deze medewerkers bepaald dat ook zij de komende jaren maximale invloed moeten krijgen op hun eigen werkrooster. Bij onderdelen van de Rijksoverheid leidt dat op dit moment tot experimenten met zelfroosteren.

Wendbaarheid

Ook overheidsdiensten hebben te maken met een sterk wisselend vraag naar hun inzet. Met traditionele collectieve werkroosters en beperkende regelgeving rond diensten en roosters zijn zij niet altijd in staat om zich snel aan te kunnen passen aan de wijzigende vraag. Doordat zelfroosteren een korte doorlooptijd heeft tussen het bepalen van de hoeveelheid werk, het verdelen van het werk en het daadwerkelijk uitvoeren ervan, is het voor de overheid een goed passende werkwijze voor een verbeterde bedrijfsvoering.

Duurzaamheid

Ambtenaren die in functies werken met wisselende werktijden, doen dit vaak jarenlang. Het is een uitdaging om deze medewerkers in hun eigen functie gezond hun pensioen te laten halen. Roosters die aansluiten bij wat iemand zelf prettig vindt, helpen daarbij.

Benutting

In veel overheidsfuncties is het niet mogelijk om flexibele arbeidskrachten in te huren. Daarnaast is de weg naar instroom van nieuwe medewerkers door allerlei specifieke eisen vaak een lange weg. Een goede benutting van de medewerkers die in dienst zijn, is daarom van belang. Het voorkomen van mismatches tussen de behoefte aan inzet en de beschikbaarheid is belangrijk, net als het voorkomen van uitval. Zelfroosteren draagt bij aan die goede match en aan een laag verzuim door een goed op de wensen van de medewerker passend rooster.

Integrale oplossing in plan- en werkmethodes

Zelfroosteren lijkt één van de oplossingen die door de overheid wordt omarmd om voor haar medewerkers in onregelmatige diensten zoveel mogelijk een rooster naar wens te realiseren. De komende jaren zullen we veel experimenten en pilots zien bij overheidsdiensten, ook met inzet van specifieke software tools. Maar met een tool alleen ben je er niet. Het gaat om een integrale oplossing in plan- en werkmethodes en om een forse cultuurverandering, waarbij verantwoordelijkheden worden verlegd naar individuen en teams. Een proces dat vraagt om zorgvuldige en deskundige begeleiding!

­­­­

Onze pakketten voor zelfroosteren

01 Een pilot voor teams tot 100 medewerkers

Try-out Self-rostering

Een door ons begeleide kennismaking met zelfroosteren voor een periode van maximaal 1 jaar. Zonder verder verplichtingen.
  • Zelf een actieve rol
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • 1 Jaar software en support
Receive the information kit
Meest gekozen
02 Voor organisaties vanaf 100 medewerkers

Professional Self-rostering

In 3 jaar tijd zelfroosteren uitgerold in uw hele organisatie, indien de pilot goed verloopt.
  • informatiekit
  • Uitrol en begeleiding in uw hele organisatie
  • 3 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan
03 Voor organisaties vanaf 100 medewerkers

Next level Self-rostering

Wij doen 3 jaar uw gehele workforce planning, met zelfroosteren. Al uw planningskosten worden transparant en schaalbaar.
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • Outsourcing van uw workforce planning op basis van kpi’s
  • 3 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan

Nieuwsgierig?

Wil je meer weten over onze werkwijze en/of over zelfroosteren? Neem dan snel contact met ons op voor een afspraak!