Je bent een manager

In jouw verantwoordelijkheid voor de personeelsinzet loop je tegen hardnekkige problemen aan. Het managen van het werken volgens contracturen en het balanceren met extra inzet en flexinzet lijken jaarlijks een grotere puzzel te worden. Het is gedoe. Jouw planners klagen over een tekort aan inzetmogelijkheden. Jouw medewerkers zetten de telefoon uit om niet te worden gebeld op hun vrije dag en het uitzendbureau dat zo’n goed verhaal had, geeft vaak niet thuis. Hoe zou zelfroosteren je kunnen helpen?

Benutting

Bij zelfroosteren verdelen de medewerkers zelf de diensten conform de bezettingseis die de bedrijfsleiding bepaalt. Zij zorgen er daarbij zelf voor dat ze aan hun contracturen komen en plannen ook zelf hun roostervrije dagen en verlof. Doordat het rooster aansluit bij individuele wensen, zijn er minder ruilingen en is het makkelijker de medewerkers “op uren” te brengen en houden. Speciale software helpt bij iedere stap in dit proces. Betere benutting, hogere productiviteit en minder verzuim zijn bewezen voordelen van zelfroosteren.

Teamgevoel

Niet iedere individuele wens is in het roosterproces te honoreren. Bij zelfroosteren wordt de samenwerking en de kracht van het team gemobiliseerd om alle lusten en lasten eerlijk te verdelen. En dat gebeurt volledig transparant en objectief. De naam “zelfroosteren” legt de nadruk op het individu, maar het gaat om de werkverdeling door medewerker en team samen. Iedereen heeft een gelijke kans om mee te sturen op eigen inzet terwijl de definitieve verdeling van de diensten in teamverband wordt afgehandeld.

Duurzaam flexibel

Een rooster dat door zelfroosteren tot stand is gekomen blijft bij de uitvoering meer intact dan een door de planner gemaakt rooster. De contracturen kunnen beter worden benaderd, alle “moeilijke” diensten zijn ook bezet, de verlofwensen zijn meegenomen. De inzet van externe flex wordt beperkt en kan worden gericht op bijvoorbeeld de uitval door ziekte. Met zelfroosteren wordt meer flexibiliteit uit het team zelf gehaald, in plaats van het van buiten inhuren daarvan.

Zelf verantwoordelijk voor roosteren

Zelfroosteren klinkt makkelijk, maar het is voor de medewerkers, planners en leidinggevenden een grote verandering.  Je moet als manager durven loslaten en doorzettingsvermogen hebben. Bestaande verworvenheden van individuele teamleden worden losgelaten, omdat de nieuwe werkwijze geldt voor iedereen. De medewerkers krijgen nieuwe verantwoordelijkheden en worden daar ook op aangesproken. Eén daarvan is het samen zorgen dat al het werk van het team wordt gedaan. De weg naar zelfroosteren kent hobbels, maar de effecten zijn krachtig en duurzaam. 

De voordelen

 • Productiviteit stijgt met 3 t/m 8%
 • Versterking samenwerking in teams
 • Beperking inhuur

Onze pakketten voor zelfroosteren

01 Een pilot voor teams tot 100 medewerkers

Try-out Self-rostering

Een door ons begeleide kennismaking met zelfroosteren voor een periode van maximaal 1 jaar. Zonder verder verplichtingen.
 • Zelf een actieve rol
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • 1 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan
Meest gekozen
02 Voor organisaties vanaf 100 medewerkers

Professional Self-rostering

In 3 jaar tijd zelfroosteren uitgerold in uw hele organisatie, indien de pilot goed verloopt.
 • Pilot met opt-out
 • Uitrol en begeleiding in uw hele organisatie
 • 3 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan
03 Voor organisaties vanaf 100 medewerkers

Data-driven Self-rostering

Wij doen 3 jaar uw gehele workforce planning, met zelfroosteren. Al uw planningskosten worden transparant en schaalbaar.
 • Haalbaarheidsonderzoek
 • Outsourcing van uw workforce planning op basis van kpi’s
 • 3 Jaar software en support
Vraag een informatiekit aan

Nieuwsgierig?

Bekijk op deze site ook de winstpunten voor jouw directie, HRM en planners. Lees over  geslaagde voorbeelden bij andere organisaties, over tevredenheid bij de geplande medewerkers en over hetgeen wij ook in jouw branche kunnen betekenen met onze oplossing. Bekijk onze dienstverleningspakketten en onze werkwijze voor een indruk van onze mogelijke inspanningen. En beter nog: neem contact met ons op voor een afspraak!

Meer weten? Neem contact met ons op