De zeven succesfactoren van zelfroosteren

Het zelfroosteren is nog steeds hot en dat is niet voor niets. Zelfroosteren beidt ontzettend veel voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Wilt u als werkgever van start gaan met zelfroosteren, dan is een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Zelfroosteren is zeker niet voor elke organisatie een goede oplossing. De implementatie van zelfroosteren heeft een behoorlijke impact op veel onderdelen binnen een organisatie. Denk maar aan de capaciteitsplanning, de bezettingseisen, de arbeidsproductiviteit en regelingen rondom werktijden.

Vanuit de praktijk weet Déhora wat er bij komt kijken om zelfroosteren succesvol te implementeren:

Wat zijn de 7 succesfactoren?

  1. Betrokkenheid en begrip medewerkers.
  2. Medewerkers doen zoveel mogelijk hetzelfde werk.
  3. Voldoende keuzemogelijkheden werktijden.
  4. Iedereen krijgt dezelfde kansen en wordt gelijk behandeld.
  5. Samen heldere spelregels vaststellen.
  6. Het management laat de controle voor het rooster los.
  7. Het management blijft verantwoordelijk voor de bezettingseisen.

Hier volgt een korte toelichting:

1. Betrokkenheid en begrip medewerkers

Belangrijk is dat u als werkgever duidelijk uitlegt waarom de organisatie zelfroosteren nodig heeft en dat het tevens grote voordelen biedt voor iedere medewerker. Betrokkenheid en begrip van de medewerkers is de belangrijkste voorwaarde voor succes.  Zij moeten het ook echt willen en de voordelen er van inzien. Bij voorkeur hebben de medewerkers behoefte aan extra flexibiliteit en willen ze graag meer invloed op hun werktijden.  Er moet dus echt iets te verbeteren zijn voor de werknemers, alleen dan kunt u zelfroosteren met succes invoeren.

2. Medewerkers doen zoveel mogelijk hetzelfde werk

Een voorwaarde voor succes is dat uw medewerkers van een afdeling of unit ‘onderling uitwisselbaar’ zijn, dus is er een beperkt aantal kwalificaties (kennis, vaardigheden en capaciteiten). Dit zorgt voor voldoende keuze mogelijkheden bij het zelf inroosteren van de werkzaamheden.

3. Voldoende keuzemogelijkheden werktijden

Bij zelfroosteren is het van belang dat medewerkers de gewenste (en voldoende) keuzes indienen voor werktijden. In principe geldt: hoe ruimer de bedrijfstijden ten opzichte van de contracturen, hoe meer keuzemogelijkheden er zijn. Zelfroosteren werkt het best bij een groep van 7 tot 100 medewerkers met verschillende leeftijden en ervaring. Hierdoor is de kans groter dat ze verschillende voorkeuren hebben voor de beschikbare werktijden binnen het rooster.

4. Iedereen krijgt dezelfde kansen en wordt gelijk behandeld

Zelfroosteren betekent dat 80 tot 90% van de voorkeur voor werktijden worden toegekend. Soms moeten de medewerkers zich flexibel opstellen om gaatjes in het rooster op te vangen. Het is belangrijk om dat vooraf goed te communiceren. Verder is het van belang om iedereen gelijk te behandelen. Zo maakt het niet uit of de medewerker als eerste of laatste de voorkeur voor bepaalde werktijden invult. Zijn er collega’s die dit anders zien, dan worden daar in principe geen uitzonderingen voor gemaakt.

5. Samen heldere spelregels vaststellen

Vertrouwen is de basis van zelfroosteren. Voor het slagen van zelfroosteren is het cruciaal dat de werkgever en medewerkers samen de spelregels vaststellen. Voor een eerlijk verloop van de groepsverantwoordelijkheid moet het duidelijk zijn wie aan de beurt is om een roosterwijziging te doen. Het vastleggen van heldere en objectieve regels is een belangrijke taak van de werkgever.

6. Het management laat de controle rond roosters los

Zelfroosteren is een grote verandering in uw planningsproces. Durf als management de controle los te laten, want met zelfroosteren hebben medewerkers grote invloed op hun werktijden. De medewerkers moeten gezamenlijk zorgen voor het vullen van de bezettingseisen.

7. Het management blijft verantwoordelijk voor bezettingseisen

Hoe beter de bezettingseisen zijn opgesteld, hoe groter de voordelen zijn voor de werkgever. Op basis van het werkaanbod bepaalt het management hoeveel medewerkers er nodig zijn op een bepaald uur of een bepaalde dag.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van zelfroosteren.