Een betere werk-privébalans

De Lijn, een vervoersorganisatie die opereert in Nederland en België, streefde ernaar om haar personeelsplanning beter te organiseren. Vanuit de chauffeurs kwam het verzoek om meer controle te krijgen over hun werk-en privébalans. Vooral de jongere chauffeurs wilden uurroosters waarbij er een betere balans zou zijn tussen het werk en het gezinsleven. De Lijn heeft in het verleden een poging gedaan door roosters te maken waardoor de chauffeurs hun kinderen naar school konden brengen, maar dit werkte niet. De tijden waarop de chauffeurs hun kinderen naar school brachten bleken ook de spitsuren binnen de organisatie te zijn.

Directeur Exploitatie De Lijn: ‘Jarenlang kregen de chauffeurs die het langst werkzaam waren bij de Lijn voorrang bij het opstellen van de werktijden. Zij werken volgens een vast schema dat jaren op voorhand is vastgelegd. Chauffeurs met minder werkervaring bij De Lijn wisten vaak niet welke dienst ze hadden de volgende dag en moesten overal inspringen om ziektes, spitsuren en vakanties op te vangen. In een CAO was bovendien beloofd gezinsvriendelijker te gaan plannen. Maar hoe konden we de wensen van die werknemers tegemoetkomen en toch de bussen laten rijden?’

De Oplossing

De Lijn besloot om onder begeleiding van onze specialisten het zelfroosteren te implementeren. Door middel van het zelfroosteren kan de Lijn de wensen van de medewerkers combineren met de behoeftes vanuit de organisatie.

Vanuit de organisatie worden de bezettingseisen bepaald en doorgegeven aan de medewerkers. Vervolgens kunnen de chauffeurs met behulp van de software Time Care gemakkelijk en overal hun voorkeuren voor diensten voor de volgende maand doorgeven. Zodra de chauffeurs de individuele wensen hebben ingevuld kunnen zij onderling ruilen en aanpassingen maken zodat de diensten die open zijn blijven staan gevuld worden en er geen dubbele diensten meer zijn.

Chauffeur van De Lijn: ‘‘Ik doe liever late diensten omdat dat beter past bij mijn bioritme. Zo ben ik nog gemotiveerder en minder moe na het werk. Heb ik toch een vroege dienst nodig, dan kan ik dat nog aangeven.”


Het resultaat

De Lijn heeft in eerste instantie het zelfroosteren uitgerold in een aantal pilots in België en merkte dat de chauffeurs erg tevreden waren. De chauffeurs slaagden erin om gezamenlijk grotendeels van de diensten in te vullen, en maar een klein deel van de diensten moest gevuld worden door de planner. Uiteindelijk bleek dat de chauffeurs ongeveer 80% van de diensten kregen die ze in de wensenfase aangegeven hadden.

Directeur Exploitatie De Lijn: ‘”Je ziet dat het systeem werkt. Het is een wisselend en gevarieerd aanbod voor een diverse groep mensen. Onze organisatie kan flexibel reageren op wisselende omstandigheden en de chauffeurs spreken van een beter evenwicht tussen werk en privé en kennen hun uren langer op voorhand, wat voor rust zorgt. Er worden ook veel minder diensten gewisseld tussen chauffeurs onderling. ’in het project.”