Succesvol zelfroosteren in de chemie

In Bergen op Zoom is chemiebedrijf SABIC overgestapt van de vijfploegendienst naar het zelfroosteren. SABIC is in deze overgang gesteund door onze kennis en ervaring, en heeft door de implementatie van het zelfroosteren ook de Responsible Care-prijs 2016 van de VNCI gewonnen.

SABIC is een petrochemisch bedrijf opgericht in Saoedi-Arabië en is het vierde bedrijf wereldwijd in de chemie-industrie. SABIC is gevestigd in 40 landen, zo ook in Nederland. In Bergen op Zoom staan acht fabrieken waar 1360 mensen werkzaam zijn. Van de 1360 medewerkers werken er 550 in continudienst.

Anticiperen op vergrijzing

Bij een werkconferentie van SABIC in 2011 kwamen de onderwerpen duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid aan bod. In dit kader wilde SABIC zich ook gaan voorbereiden op de vergrijzing van de medewerkers in ploegendiensten. SABIC wilde meer inspraak vanuit de medewerkers bij het roostermaken, om zo de medewerkers een minimale belasting van nachtwerk en overwerk te laten ervaren.  Vanuit dit vraagstuk is SABIC op zoek gegaan naar de mogelijkheden, en is zo uitgekomen bij het zelfroosteren.

Miranda Aleman, HR business partner bij Sabic: “Over een paar jaar is meer dan de helft 55-plus. Het ziekteverzuim onder 55-plussers is het hoogst en duurt het langst. Met de verhoging van de pensioenleeftijd moeten we ons nog meer inspannen om medewerkers gezond de eindstreep te laten halen.”

 

Samen met The Self-Rostering Factory is SABIC gestart met twee pilots van het zelfroosteren. De medewerkers konden individueel door middel van ‘shiftpicking’ aangeven wanneer ze graag zouden willen werken. In de tweede fase maakten de medewerkers gezamenlijk het rooster kloppend door de

Twijfels overwonnen

In 2011 is SABIC begonnen met twee pilots in zelfroosteren in samenspraak met de vakbond. Tijdens de pilots waren er veel twijfels bij SABIC over het zelfroosteren. Ook kwamen er bij de implementatie van het zelfroosteren veel uitdagingen kijken, die SABIC in de eerste twee jaar overwonnen heeft. In 2015 heeft de ondernemingsraad ingestemd om het zelfroosteren definitief te implementeren na een positieve evaluatie van de pilots.

Positieve reacties

In eerste instantie waren de medewerkers terughoudend en sceptisch over het zelfroosteren. Maar gedurende de pilots deed SABIC steeds meer ervaring op met het zelfroosteren en groeide het aantal werknemers dat gebruik maakte van het zelfroosteren.

Na de pilots wilde het merendeel (70%) van de medewerkers niet meer terug naar de oude situatie. SABIC ondervindt ook de voordelen van het zelfroosteren. Het aantal overuren is verminderd en de medewerkers voelen zich meer betrokken bij de organisatie. Ook is SABIC een aantrekkelijkere werkgever geworden voor jongere werknemers. Zij zijn positief over de betere werk-privébalans die het zelfroosteren biedt.

SABIC was een van de eerste chemiebedrijven die het zelfroosteren implementeerde. Nu zijn er verschillende andere bedrijven in de chemiesector die graag in de voetsporen willen treden van SABIC.