Tevreden medewerkers bij Interparking

Interparking is een van de grootste Europese parkinguitbaters. In bijna alle Europese landen kan je een parkeergarage van Interparking vinden. Voorheen hanteerde de luchthavenparking van Interparking voor haar 80 medewerkers een collectieve jaarplanning. De medewerkers waren hier echter niet tevreden over, en daarom besloot Interparking de expertise in te schakelen van The Self-rostering Factory, om door middel van zelfroosteren de issues rondom de roosters op te lossen.

Collectieve jaarplanning
Tot het einde van 2014 probeerde Interparking de wensen van de medewerkers mee te nemen in het rooster door middel van een maandelijks uurrooster. De medewerkers gaven hun maandelijkse wensen door en de planner probeerde hier rekening mee te houden. Op deze manier hadden de medewerkers van Interparking enige inspraak in hun rooster. In 2015 kwam hier verandering in toen Interparking een collectieve vaste jaarplanning besloot in te voeren. Veel medewerkers waren ontevreden over deze verandering en voelden alsof ze niet meer ‘gehoord’ werden door de organisatie. Het personeel richtte een werkgroep op om te onderzoeken wat er verbeterd kon worden. Uit deze werkgroep kwamen een aantal problemen met betrekking tot de roosters aan het licht. Zo was er bij Interparking sprake van een hoog ziekteverzuim en namen de werknemers veel snipperdagen op. Ook vroegen de medewerkers om meer flexibiliteit en ‘atypische uurroosters’. Daarnaast waren veel van de jongere medewerkers gedemotiveerd.

Zelfroosteren als oplossing
Om deze pijnpunten op te lossen werd al snel onze specialisten ingeschakeld. Onder de medewerkers werd een referendum gehouden om te peilen of ze open stonden voor het zelfroosteren. Hieruit bleek dat 75% de overstap wilde maken van een collectieve jaarplanning naar het zelfroosteren. Voordat de medewerkers aan de slag konden met het zelfroosteren waren uiteraard goede afspraken en spelregels nodig. Het zelfroosteren moest passen binnen de jaarurensystematiek dat Interparking hanteert, en het gebruik van plus- en minuren. Ook moeten de roosters moesten in eerste instantie voldoen aan de wettelijke eisen en aan de aanvullende regels van Interparking op het gebied van contractuele arbeidsduur op jaarbasis. Tot slot zijn er nog aanvullende criteria op het gebied van gezondheid en de financiën de invloed zouden hebben op het slagen van het zelfroosteren.
Interparking had voor 2015 en 2016 25.000 euro begroot voor het zelfroosterproject. Uiteindelijk bleek dat in beide jaren de daadwerkelijke kosten lager uitvielen. “Nu we zien dat het verzuim daalt, weten we dat we verzekerd zijn van het terugverdieneffect.”

Het resultaat
Interparking zag een duidelijk stijging in de medewerkerstevredenheid en de medewerkers ervaren het zelfroosteren nu als een vanzelfsprekendheid. Ook merkte Interparking al snel de vele andere voordelen van het zelfroosteren. Er kwamen minder tot geen klachten binnen over de werktijden en de werklast. Ook kan nu de bezetting aangepast worden op de maandelijkse vraag en kan er flexibeler gereageerd worden op onvoorziene gebeurtenissen. Daarnaast wordt er niet meer gewerkt in ploegen, waardoor alle medewerkers elkaar kennen en er geen ‘kliekjes’ ontstaan op de werkvloer.